Ontwikkelingsgerichte Coach voor moeders

Jouw persoonsgegevens gebruik ik uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Wie ben ik?

Deze website www.terugnaarjezelf.be is een initiatief van Heidi Langenus, Terugnaarjezelf, Mechelen, België. (Contactgegevens)

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Contactformulier

Als je het contactformulier invult, dan bewaar ik je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht niet op deze website. Ik laat ze verzenden naar mijn Google mailbox. Dit is nodig om met jou te kunnen communiceren. Google bewaart je gegevens in een beveiligde omgeving.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Voor alle andere soorten cookies heb ik jouw toestemming nodig. Via de cookieverklaring op www.terugnaarjezelf.be kan je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Als je vragen hebt over je toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming.

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: terugnaarjezelf.be

Welke rechten heb jij?

Als bezoeker en gebruiker heb je rechten die betrekking hebben op je persoonsgegevens. Het zijn en blijven immers jouw gegevens.

Wil je één van die rechten inroepen? Contacteer me dan via het contactformulier.

Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik verwerk. Op deze website en in deze privacyverklaring geef ik de noodzakelijke toelichting hierbij. Heb je toch nog een vraag? Laat het me weten via het contactformulier.

Recht op inzage en rechtzetting

Je beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die ik van jou heb verwerkt, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde situaties mag ik jouw gegevens niet meer gebruiken, maar kan ik ze ook (nog) niet wissen. Ik moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

Je kan om beperking van de verwerking vragen in de volgende vier situaties.

  • Wanneer ik de juistheid van je persoonsgegevens controleer in geval van betwisting.
  • Bij onrechtmatige gegevensverwerking, wanneer ik volgens de privacywetgeving je gegevens moet wissen, maar jij je persoonsgegevens later nog wil kunnen opvragen
  • Als ik je persoonsgegevens niet meer nodig heb en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.
  • Wanneer ik onderzoek of jouw eventuele bezwaar tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens wettelijk gerechtvaardigd is.

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je eerder toestemming gaf.

Recht om je te verzetten tegen automatische besluitvorming

De personalia die ik via deze website verzamel, worden niet gebruikt voor besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als je je persoonsgegevens wil overdragen naar een andere verwerker, dan bezorg ik jou deze graag in een leesbare vorm.

Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

  • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze heb verzameld.
  • Wanneer ik je persoonsgegevens enkel heb verzameld op basis van jouw toestemming.
  • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
  • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
  • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig heb verwerkt? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 4 mei 2021.